Salakos csatorna

Helyszín: Csongrád megye
Víz típusa: csatorna
Vízterület: 12 (ha)
Víztérkód: 06-049-1-4

Salakos csatorna útvonalleírás: a 4519 jelű Szeged - Csongrád közötti műút 49,6 km szelvényénél (Szegedről Csongrád felé) balra, majd 20 méter múlva jobbra, földúton.

Horgászjegy ára: 2017-ben
Éves felnőtt: 20000 Ft
Ifi éves: 10000 Ft
24 órás: 2500 Ft

Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, törpeharcsa

A Salakos vízterület a Móra Ferenc Horgász Egyesület és a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége közös tulajdonában van. A vízen halászati jogot a Móra Ferenc Horgász Egyesület gyakorolja.

A Salakos mesterséges csatorna. A szomszédos Fehértói Halgazdaság (SZEGEDFISH Kft.) magasvezetésű vízutánpótló csatornarendszere elkészítésekor annak anyagárkaképpen keletkezett. Hossza kb. 5 kilométer. Átlagos szélessége 20-30 méter. Mélysége a kotort szakaszokon meghaladhatja a 3 métert.

Horgászni csak érvényes területi engedéllyel, vagy napijeggyel, a horgászvíz Déli partján lehet. A tiltó táblákkal kijelölt szakaszokon a horgászat TILOS. A horgászvíz a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet határán fekszik, ezért minden horgász köteles fokozottan ügyelni a víz és a vízpart tisztaságára, a környezetre és annak értékeire.

Horgászrend 2017:

TILOS HORGÁSZNI:
- a táblákkal megjelölt területeken,
- az adott napra megtartott összes halmennyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta, esetenként versenyek vagy telepítés miatt, illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején, szemetes horgászhelyen!

TILOS TOVÁBBÁ:
- cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni (a horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni, ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna),
-a meglévő horgászhelyet a partvonal megbontásával átalakítani, bővíteni, stéget, vízi horgászhelyet létesíteni,
- a Salakoson az MFHE Vezetőségének engedélye nélkül csónakot vízre bocsátani,
- a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni,
- a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,
- a távirányítású etetőcsónak használata,
- a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,
- a vízterületen halat tisztítani,
- a természetvédelmi oltalom alatt álló területre bármilyen háziállatot (pl. kutyát) bevinni, fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani, a parton sátrat állítani (kivéve a sátras ernyő használata),
- a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
- a felázott földutakra, azok felszáradásáig (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani!

Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból és amurból naponta 3 db-ot, fajonként naponta 2 db-ot, évente 50 db-ot, ebből évente 30 db pontyot,
továbbá keszegfélékből és kárászból naponta 5 kg-ot tarthat meg.
A naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 15 kg-ot.
- Gyermekjeggyel a Salakoson egy úszós készséggel szabad horgászni. Gyermekhorgász csak
felnőtt felügyelete mellett horgászhat. Keszegfélékből és kárászból 3 kg-ot tarthat meg naponta.
- Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a Salakoson bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, évente 25 darabot, ebből 15 db pontyot, továbbá naponta 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg.
E jegytípussal a naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 8 kg-ot.
- Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász, de 14 év alatti horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
- A napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni.
- Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
- Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvényességi idején belül (90 nap) a Salakos nevű vízterületre csak napijegyet válthat, annak birtokában egy készséggel horgászhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét és kárászt tarthat meg.
E jegy típussal a naponta megtartható összes halmennyiség nem haladhatja meg a 8 kg-ot.
- Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, illetve 8 kg-ot, úgy azt a
horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie.
- Az amur méretkorlátozása 45 cm.
- A compó megtartása tilos.
- Az éves ponty mennyiség megtartása után új engedély csak az MFHE irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.) váltható.
Aki nem vált új engedélyt, az év hátralévő részében kizárólag ragadozó halra horgászhat (műcsalival, vagy hozott őshonos csalihallal).
- Fajlagos tilalmi idő a Salakoson pontyra nincs, más halfajokra, a jogszabályban szereplő tilalmi idők vannak érvényben.
- A Salakoson az éjszakai horgászat egész évben engedélyezett.
- A Salakoson a jég beálltát követően a léki horgászat a jégen tartózkodás szabályainak megtartása mellett engedélyezett.
A horgászat befejeztével a horgász köteles a léke(ke)t jól látható módon (pl. sarkait nádcsomóval) megjelölni.
- Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő, 0,1 kg mérési pontosságú (praktikusan digitális) mérleg és egy legalább 1 méter hosszúságú, centiméteres beosztású mérőszalag.
- A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, többnapos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába a hónap-nap óra:perc értékek feltüntetésével beírni.
- A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyóstollal történhet.
- Állatvédelmi okok miatt a méretkorlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező.
Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók, bármilyen más halfaj felbilincselése és kipányvázása tilos!
- A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén, a vízben tartani.
A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlonzacskóban, vagy szárazon tárolni. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata.
A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.
- A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani
a vízbe.
- Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással meg nem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan, folyamatos fehér fénnyel kivilágítani (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, vagy a fejlámpa önmagában nem elegendő).
- A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Salakos Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül.
A Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt évre is kizárják magukat a Salakoson való horgászatból.
Az MFHE fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.morapeca.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.
Az MFHE-t a Salakoson horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
Amennyiben a Salakoson kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg az MFHE-nek a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját.
Az MFHE vízterületein zsákmányolt halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.
Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!
Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!
A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával – kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön.

Jegyváltás: az egyesület székhelyén (Szeged, Bocskai utca 2.), illetve egyes szegedi horgászboltokban.
A vízkezelő adatai
Kezelő: Móra Ferenc Horgász Egyesület
Kezelő telefonszáma: 06 30 467-0101
Kezelő honlap címe: morapeca.hu

Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted!

1 hozzászólás

Hozzászólások

2017. 08. 09. 09:18
Túl sok benne a törpe harcsa. Lehet, hogy régen jó horgaszhely volt, de most minden csalit felvesz a kis bosszantó bajszos. Eddig csak a sekélyebb résznél próbálkoztam a csőtől nem messze, talán a mélyebb részeken nagyobb szerencsém lesz, ha találok olyat.

A klubtagok által regisztrált fogások

Bejelentés ideje Halfaj Tömeg (kg) Hossz (cm) Időpont Módszer Csali  
2011.08.20. ponty 3.00 0.00 2011.05.19. úszózás kukorica Részletek
2011.08.20. ponty 4.00 0.00 2011.06.13. fenekezés kukorica Részletek
2011.08.20. süllő 3.00 0.00 2011.07.15. fenekezés kukorica Részletek