Balaton (Északi-part)

Helyszín: Veszprém megye
Víz típusa: tó
Vízterület: 60.000 (ha)
Víztérkód: 14-002-1-1

Balaton (Északi-part) útvonalleírás: Többek között a 71. sz. Fő útról.

Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, sügér, angolna, törpeharcsa, kősüllő, domolykó, naphal

Közép-Európa legnagyobb tava. A pontyot, a csukát elsősorban a nádasok szélén és öbleiben fogják, a dévért szinte mindenhol, a süllőt zömmel a mélyebb nyílt vizeken.

2018. évi területi engedélyek árai:

Általános

Felnőtt 18-65 éves korig:
- éves 60000 Ft
- 10 napos 18000 Ft
- 72 órás 7500 Ft
- 24 órás 4000 Ft

65 éves kor felett:
- éves 48000 Ft
- 10 napos 18000 Ft
- 72 órás 7500 Ft
- 24 órás 4000 Ft
- kiegészítő 24 órás jegy: 1500 Ft
- kiegészítő 72 órás jegy: 4000 Ft

Ifjúsági 14-18. év között:
- éves 22000 Ft
- 10 napos 7000 Ft
- 72 órás 3000 Ft
- 24 órás 2000 Ft

Partközeli

Felnőtt 18-65 éves korig:
- éves 26000 Ft
- 10 napos 7000 Ft
- 72 órás 4500 Ft
- 24 órás 2500 Ft

65 éves kor felett:
- éves 21000 Ft
- 10 napos 7000 Ft
- 72 órás 4500 Ft
- 24 órás 2500 Ft

Ifjúsági 14-18. év között:
- éves 10000 Ft
- 10 napos 3000 Ft
- 72 órás 2000 Ft
- 24 órás 1000 Ft

Behúzós éves jegy: 60000 Ft
Behúzós hetijegy: 20000 Ft
Behúzós 72 órás jegy: 12000 Ft

Kis-Balaton éves jegy: 15000 Ft
Nyugati-övcsatorna éves jegy: 12000 Ft

Gyermek (14 éves korig) éves: 1500 Ft

Partközeli: A Balatonon a parttól a víz felé 1500 méter távolságig partról, vagy lajstromszámmal nem rendelkező vízi járműről jogosít horgászatra (behúzásra nem jogosít!).

Általános: A BALATON egész területén feljogosít a Hajózási Szabályzat szerinti kishajó vagy magasabb kategóriába tartozó (lajstromszámmal rendelkező) vízi járműről való horgászatra, valamint behúzós horgászatra.

Továbbá mindkét területi jegy érvényes a befolyó vizek következő szakaszain, a balatoni torkolattól:

a Zala-folyón a fenékpusztai vasúti hídig,
a Hévíz folyáson a torkolattól a tó duzzasztó műtárgya előtt számított 50 m-es alvízi szelvényig,
a Páhoki csatornán torkolattól a Hévíz folyásig,
az Egyesített övcsatornán a bárkázó hídtól a Gyöngyös patak befolyásáig,
a Fenyvesi-nyomócsatornán a szivattyúházig,
a Keleti-Bozót-csatornán a pusztaberényi vasútállomás felé vezető út hídjáig,
a Jamai-patakon a bugaszegi halastó lecsapoló zsilipjéig,
a Tetves-patakon a balatonlellei halastavak lecsapoló zsilipjéig,
a Kismetszésen a 70-es főútig,
a Nagymetszésen a szóládi fahídig,
a Lesence-patakon,
a Kétöles-patakon,
a Tapolca-patakon,
az Egervíz-patakon,
a Burnót-patakon,
az Egermalom-csatornán a 71-es főútig.
a Határkülvíz-csatornán (Csömendi-árok) a Nyugati-övcsatornába való betorkollástól a Nikla és Csömend közötti út hídjáig. A csatornának azon szakasza, amely a Fehérvízi-láp Természetvédelmi Területen halad keresztül, nem horgászható, mert oda tilos belépni.

Ezen kívül mindkét területi jegy érvényes:

A Nyugati-övcsatornán (17.) a balatoni torkolattól a Határkülvíz-csatorna (Csömendi-árok) betorkollásáig, valamint a Sári (18.)és Cigány-belvíz-csatornán (19.) a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-Övcsatornáig.

A Kis-Balatonon, az I. számú déli tárózón 04-24 óra közötti időben, a Zalavár és Zalaszabar közötti út déli padkája és víz közti területről (20.), a híd nyugati oldalától, a Babos-szigetről (21.)és a Kányavári-szigetről (22).

Az I. számú északi tározón (víztérkód: 20-020-1-2) a Zalavár és Zalaszabar közötti út északi oldalán, valamint a régi Zala-meder keleti partján a Bárándi-patak befolyásától a Zalavár és Zalaszabar közötti út hídjáig.


BALATONI HORGÁSZREND:
Érvényes a területi jegy hatálya alá eső összes vízterületen

A Balatonon és vízrendszerén a halgazdálkodásra jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást. Mindezeken kívül törekedtünk rá, hogy olyan szabályrendszert alkossunk, amely igyekszik megoldást találni a balatoni horgászok sűrűn felvetett problémáira, amely megpróbálja megvédeni a Balaton halállományát és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza. Hisszük, hogy az alábbi szabályok a Balaton halállományának hosszú távú érdekeit, és így a horgászok érdekeit szolgálják.

1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit.
2. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, de az a Balatoni Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
3. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a balatoni területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a BHNp Zrt. központjában kaphat újra balatoni területi jegyet. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Társaságunk honlapján tájékozódhat.
4. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
5. Március 1. – március 31. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani TILOS!
6. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról szabad horgászni. Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak stb.), vízi sporteszközről (kajak, kenu, stb.) valamint fürdőeszközről horgászniTILOS!Kivételt képez ez alól az alábbi két partszakasz, ahol kizárólag a part menti nádas szélétől számított maximum 50 m-es sávban engedélyezett a horgászat békés halra 06:00 és 19:00 között (csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászcsónakban és a stégen tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani TILOS!). Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik! Ezen két partmenti sávon kívül a Balaton területén közlekedő vízijárműben horgászathoz használt eszközt tartani TILOS! A parti bejáróval nem rendelkező víziállásokat (stégeket) az alábbi két partszakaszon kívül csak gázolva szabad megközelíteni.
A horgászható partszakaszok:
A Balaton keleti medencéjének északi partján: Balatonkenesén a Peremartoni HE kikötőjének bejáratától Balatonfüreden az Aszófői-séd torkolatáig; a Balaton középső és nyugati medencéjének északi partján: Örvényesen a Bozsai HE kikötőjének bejáratától Keszthelyen a Kőolajipari Sporthorgász Egyesület kikötőjétől 150 m-re délre lévő határpontig.
7. Április 15. és június 15. között a Keleti-bozót-csatornán a Bambi-hídtól és a Nyugati-övcsatornán a Kéthelyi-hídtól délre eső (felső) szakaszokon (beleértve a Cigány-, a Sári- és a Határ-külvíz-csatornákat is) általános horgászati tilalom van érvényben. Az említett szakaszokon a halgazdálkodási vízterületen és annak partján halfogásra alkalmas eszközzel tartózkodni TILOS! Az említett hidak és a két vízfolyás balatoni torkolata közé eső szakaszokon a fenti időszakban szabad horgászni, de pontyot és harcsát megtartani TILOS!
8. TILOS célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.
9. November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.) csak 06:00 és 22:00 között szabad horgászni, az éjszakai horgászat TILOS! A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.
10. A felnőtt jegyet váltott horgász 2 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kg feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.
11. Az ifjúsági jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval horgászhat, melyekkel naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kg feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.
12. A gyermek jegyet váltott horgász 1 db horgászbottal és egyidejűleg 1 db legfeljebb 1m x 1m területű csalihal fogó hálóval tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás, pergetés stb.) horgászhat, melyekkel a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.
13. A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 100 db, az ifjúsági horgász 50 db, a gyermek horgász pedig 20 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg. A kvóta elérésekor a második területi jegy emelt áron váltható, harmadik jegy váltására viszont nincs lehetőség!
14. 24 órás területi jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!
15. 72 órás területi jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható, a törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.
16. A Hajózási Szabályzat szerinti kishajó vagy magasabb kategóriába tartozó (lajstromszámmal rendelkező) vízijárműről horgászni kizárólag általános területi jegy birtokában szabad! Az éves partközeli jeggyel rendelkező horgásznak lehetősége van kiegészítő általános napi területi jegyet váltania.
17. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: ponty: 35 cm, süllő: 35 cm, balin: 45 cm, csuka: 45 cm. A harcsa a tilalmi idejében mérettől függetlenül védettséget élvez!
18. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt darabszám-korlátozástól eltérően balinból naponta 1 db tartható meg.
19. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS!Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
20. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
21. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
22. A sügér legkisebb kifogható mérete 15 cm, melyből naponta összesen 2 kg tartható meg. (A sügér az éves 100 db-os kvótába nem, de a naponta fogható 10 kg egyéb halba beleszámít.)
23. A Balatonon és vízrendszerén fogott menyhalat megtartani TILOS!
24. A fogási naplóban kódszámokkal megjelölt halfajok fajonkénti rögzítése a megfelelő kódszám megadásával (1-10) kötelező.
25. Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS!
26. A Kis-Balatonon naponta 1 db darabszám-korlátozás alá tartozó ragadozó hal (balin, csuka, harcsa, kősüllő, süllő) fogható.
27. A Zalavári Zala-hídtól számított 50 méteren belül kizárólag egy ágú horoggal szabad horgászni, továbbá a pergető horgászmódszer alkalmazása TILOS!
28. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.
29. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS!
30. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni TILOS! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
31. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
32. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
33. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 6 db süllő) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában.
34. Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata TILOS!
35. A behúzós, behordós horgászmódszer kizárólag behúzós (éves, 7 napos, 72 órás) területi jegy birtokában gyakorolható, a módszer külön fejezetben taglalt szabályozása mellett, amely az említett jegyek mellékleteként és honlapunkon (www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat) olvasható. E szabályozások megsértése a horgászrend megsértésének minősül! Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre. Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).
36. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS! Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:
a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;
b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.
37. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet váltott horgász esetében, amennyiben érvényes bejelentkezéssel rendelkezik.
38. A Balaton teljes medre vízi út – hajózásra alkalmas vízterület. Ezt szem előtt tartva a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a vízijármű vezetőjének irányába, amennyiben a felszerelésében, a vízijármű közlekedéséből eredeztethetően bárminemű kára keletkezik. A horgásznak - különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetősége minimalizálható.
39. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni TILOS!
40. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a parti horgászhely kivilágítása, valamint a horgászathoz használt vízijármű és horgászstégek minden irányból látható fénnyel történő kivilágítása kötelező.
41. A sárga bójákkal kijelölt kíméleti területeken belül közlekedni, horgászni tilos! A kijelölt területek listája a www.balatonihal.hu oldalon olvasható.
42. A helyi kikötőrendek betartása kötelező! Azok megszegése esetén a területi jegy bevonható!
43. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.
44. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!
45. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
46. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások és a magántulajdonú vízparti ingatlanok.

A horgászrend 2018. február 1-jén lépett hatályba.
A vízkezelő adatai
Kezelő: Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelő telefonszáma: 06 84 519-630
Kezelő honlap címe: balatonihal.hu

Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted!

4 hozzászólás

Hozzászólások

2011. 04. 17. 11:26
Az avatarképem éppen az apátságtól készült egy hajnalon.
2011. 04. 17. 11:21
2009-ben a sajkodi tanyán töltöttem egy hetet. Nem jártam szerencsével. 1 balint, 1 süllőt láttam , hogy fognak és sok nagytestű dévért. Ezekből sikerült nekem is fognom néhányat egymás hegyén-hátán ülő pecások kközött a sajkodi mólón, addig a félsziget keleti oldalán a gödrösnél normális távolságra egymástól csak simán messzire bedobva is viszonylag sokat tudtunk fogni. Engem meglepett a Balaton halbősége azon a szakaszon, mert én is mindenütt azt olvastam, hogy nincs hal. Az biztos, hogy a sajkodi tanyára mostanában nem megyek, mert a hely így már zsúfolt, inkább a félsziget keleti része, vagy másfelé.
2010. 08. 02. 12:27
Az lehet hogy sokat telepítenek de sokat le is halásznak! Egyre több az olyan hogy kin ül a horgász több napot(Tihany) és csak egy netán ponty nélkül megy haza.
2010. 07. 28. 16:47
A Balatont nagyon sokan szidják "Hogy nincs elég hal benne", de ez véleményem szerint megváltozott folyamatos telepítések, az orv horgászokra sokkal jobban oda figyelnek. Mára jónak mondható a ponty fogás esélye hisz, mint már említettem intenzív telepítések vannak, köszönhető a Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek és az Egyesületeknek.

A klubtagok által regisztrált fogások

Bejelentés ideje Halfaj Tömeg (kg) Hossz (cm) Időpont Módszer Csali  
2008.07.07. ponty 2.00 40.00 2008.06.17. úszózás kukorica Részletek
2008.07.23. ponty 3.00 38.00 2008.07.21. úszózás bojli Részletek
2008.08.29. keszeg 1.00 20.00 2008.07.20. úszózás giliszta Részletek
2009.06.21. busa 16.50 96.00 2009.04.14. úszózás felszíni műcsali Részletek
2009.07.21. ponty 6.00 60.00 2005.09.10. úszózás kukorica Részletek
2009.08.25. ponty 2.50 50.00 2009.06.15. úszózás giliszta Részletek
2010.07.13. kősüllő 0.50 32.00 2010.07.09. úszózás csalihal Részletek
2010.08.21. keszeg 1.00 23.40 2010.06.20. úszózás csonti Részletek
2012.12.30. keszeg 0.76 15.00 2011.06.30. úszózás csonti Részletek
2013.06.15. amur 3.00 40.00 2012.07.21. úszózás kukorica Részletek
2013.06.19. amur 3.00 42.00 2013.01.01. úszózás kukorica Részletek
2008.03.03. ponty 5.00 63.00 2007.07.22. fenekezés csonti Részletek
2009.05.06. ponty 8.00 50.00 2009.05.03. fenekezés kukorica Részletek
2012.07.07. ponty 3.00 42.00 2012.06.23. fenekezés kukorica Részletek
2009.07.20. ponty 2.00 45.00 2009.07.06. fenekezés kukorica Részletek
2009.07.29. keszeg 0.70 30.00 2009.07.10. fenekezés giliszta Részletek
2009.07.29. ponty 1.00 33.00 2009.07.28. fenekezés kukorica Részletek
2009.07.29. keszeg 0.00 0.00 2009.07.20. fenekezés csonti Részletek
2009.07.31. ponty 2.00 50.00 2009.07.21. fenekezés kukorica Részletek
2009.08.12. ponty 2.00 32.00 2009.07.31. fenekezés csonti Részletek
2010.04.30. ponty 3.00 43.00 2010.04.24. fenekezés giliszta Részletek
2010.07.13. kárász 1.00 40.00 2010.07.08. fenekezés giliszta Részletek
2010.08.22. harcsa 1.00 0.00 2010.08.16. fenekezés csalihal Részletek
2010.08.22. harcsa 2.00 0.00 2010.08.16. fenekezés csalihal Részletek
2011.05.05. harcsa 59.50 190.00 2006.08.20. fenekezés halszelet Részletek
2011.05.27. angolna 1.07 0.00 2009.08.09. fenekezés csalihal Részletek
2011.05.27. keszeg 1.37 0.00 2010.08.07. fenekezés giliszta Részletek
2011.07.15. ponty 1.00 0.00 2010.07.12. fenekezés giliszta Részletek
2011.08.15. keszeg 0.00 35.00 2011.08.13. fenekezés csonti Részletek
2012.02.27. ponty 32.80 115.00 2011.08.11. fenekezés bojli Részletek
2012.08.11. balin 1.50 44.00 2012.08.09. fenekezés csalihal Részletek
2012.11.01. ponty 2.50 48.00 2012.08.03. fenekezés csonti Részletek
2012.11.01. keszeg 0.80 40.00 2012.07.18. fenekezés csonti Részletek
2012.11.01. ponty 2.50 48.00 2012.07.18. fenekezés csonti Részletek
2012.11.01. keszeg 0.80 37.00 2012.07.20. fenekezés csonti Részletek
2013.07.06. ponty 20.00 0.00 2012.08.07. fenekezés bojli Részletek
2011.05.05. süllő 5.80 93.00 2006.08.24. pergetés villantó Részletek
hetijegy jászság millér csatorna Mátra lábánál BIG CARP Frenzy Bloodworm Expert Bag & Stick Mix végolmos szerelék adonyi tó STORM Big Bass Square STRATEGY Tycoon filmek cápafajok horgászhelyek soroksári duna amurok táplálkozása agastyán kövi; kövicsik horgászhelyek kis balaton horgászcikk Nyeremény játék hét tó lapiska péterimajori he faj-tok chab maconca merenyei tározo