Duna (Győr-Moson-Sopron megye)

Helyszín: Győr-Moson-Sopron megye
Víz típusa: folyó
Vízterület: (ha)
Víztérkód: 08-032-1-1

Fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, sügér, márna, tokfélék, kősüllő, domolykó

Duna folyam 1850-1770,3 fkm. (08-032-1-1) - Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége
Duna folyam az országhatártól a komáromi vasúti hídig, (kivéve a koppánymonostori ág), Cuhai Bakonyér a Bőny és Bana közötti közúti hídtól a Dunába való betorkollásig, Concó patak az ácsi robbantott hídtól a Dunába való betorkollásig, a Gönyűi, az Erebei, és a Concó-toroki mellékág rendszerek.

Jegyárak 2020-ban:

- Éves parti felnőtt területi: 20000 Ft (a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db, összesen 4 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg)
- Heti parti felnőtt területi : 7000 Ft (a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db, összesen 4 db, de heti max. 6 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg)
- 24 órás parti felnőtt területi: 2500 Ft (a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 60 db, de víztérkódonként 30 db, egyéb halból naponta 10 kg tartható meg)
- Éves parti kedvezményezett /ifjúsági egy botos területi: 10000 Ft (a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 2 db, évi összesen 30 db, de víztérkódonként 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg)
- 24 órás parti kedvezményezett/ifjúsági egy botos területi: 1500 Ft (a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta összesen 1 db, évi összesen 30 db, de víztérkódonként 15 db, egyéb halból naponta 5 kg tartható meg)

Horgászrend

A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések
 
Jelen Horgászrend a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége (továbbiakban Szövetség) kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot, vagy rekreációs-kisszerszámos célú halászatot folytató, érvényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki.
 
A Szövetség Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) a halgazdálkodásról és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben (Vhr.) foglaltak irányadók.
 
A területi jegy megvásárlásával a horgász polgárjogi szerződést köt a Szövetséggel. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja.
 
A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a helyi horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal és kisszerszámos halásszal szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített esetben büntetőeljárás kezdeményezése mellett a Szövetség 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki.
 
A Szövetség halgazdálkodási vízterületein horgászni, vagy rekreációs–kisszerszámos célú halászatot folytatni, illetőleg a vízterületen horgászkészséggel, kisszerszámos halászkészséggel tartózkodni csak érvényes területi jeggyel és a horgászathoz, vagy rekreációs-kisszerszámos halászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. Horgászatra kész horgászfelszerelést, illetve rekreációs célú kisszerszámos halász eszközt őrizetlenül a parton, csónakban/csónakon hagyni, attól 50 m-nél nagyobb távolságra eltávolodni TILOS!
 
A területi jegy megváltásával a horgász tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy horgászati tevékenysége során róla fénykép, videó felvétel és hangfelvétel készülhet az esetleges jogsértések megelőzése, és felderítése érdekében.
 
A Szövetség fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a területi jegyen, a Szövetség honlapján (horgszovgyor.hu) közzé tesz.
 
A Szövetséget, a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
 
Elveszett, megrongált vagy megsemmisült területi jegy pótlására nincs lehetőség! Elvesztett állami jegy pótlása esetén a kvóták időarányosan alkalmazhatók csak, ami a kiadott állami jegyen feltüntetésre kerül! Eltulajdonított TERÜLETI JEGY pótlása az eltulajdonítást igazoló dokumentumok (rendőrségi jegyzőkönyv) bemutatásával kérvényezhető, kizárólagosan a Szövetség irodájában.
 
A horgászat általános szabályai
 
Felnőtt horgász a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken maximum 2 horgászkészséggel horgászhat, ami – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal lehet felszerelve -, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
Az éves területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 10 kg-ot tarthat meg. A felnőtt horgász az összevont éves folyóvízi területi jeggyel az év során összesen 60 db, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 30 db halat tarthat meg.

A Mosoni-Duna holtág és Nagy-Zátony, Rába jegyekkel az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 30 db halat tarthat meg, a Mosoni-Duna holtág és Nagy-Zátony jegyekkel napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot foghat. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

Amennyiben az adott területre a horgásznak többféle területi jegye is van (pl. országos jegy is), a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az összesen fogható mennyiség akkor sem haladhatja meg az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból a 60 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) maximum 30 db-ot. A napi és heti jegyekre vonatkozó kvóták a területi jegyeken vannak feltüntetve.

Kedvezményezett területi jeggyel és turista állami horgászjegyhez kiadott területi jeggyel rendelkező horgász egy horgászkészséggel horgászhat – mely legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú horoggal lehet felszerelve –, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
Az éves területi jeggyel a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 3 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot tarthat meg. A kedvezményezett jeggyel rendelkező horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból összesen 30 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) maximum 15 db-ot tarthat meg.

A Mosoni-Duna holtág és Nagy-Zátony és Rába éves jegyekkel az év során a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 15 db halat tarthat meg, a kedvezményezett jeggyel rendelkező horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból fajonként 1 db-ot, összesen 2 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot foghat naponta. A kvóta elérése után új területi jegy nem váltható.

Amennyiben országos jegye is van az adott területre a horgásznak, a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból az összesen fogható mennyiség akkor sem haladhatja meg az év során az összesen 30 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 15 db-ot.

A napi és heti jegyekre vonatkozó kvóták a területi jegyeken vannak feltüntetve.

A megyei gyermek területi jeggyel, egy úszós horgászkészség használható (amelyen 1 db egyágú horog lehet), kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig. A területi jegy a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége tagegyesületeinek kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre, valamint a Fertő-hansági Nemzeti Park kezelésében lévő Fertő-tóra érvényes.
A területi jegy hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek részére váltható.

Az engedély nem jogosít a méretkorlátozással védett, őshonos halfajok (ezek: csuka, balin, fogassüllő, kősüllő, garda, domolykó, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, paduc, márna, ponty, compó, harcsa, sebes pisztráng, menyhal, sügér), valamint amur kifogására, amelyeket haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. Egész évben TILOS kifogni az őshonos nem fogható halfajokat (kecsege, széleskárász) és a védett halakat.

Az előbb fel nem sorolt halakból naponta 5 kg fogható ki, hacsak a helyi horgászrend másként nem rendelkezik.

Kizárólag a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége kezelésében lévő vizekre érvényes gyermek területi jeggyel, egy úszós vagy fenekezős horgászkészség használható (amelyen 1 db egyágú horog lehet), kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig. A területi jegy hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek részére váltható.
Az engedéllyel évente összesen 5 db, de naponta maximum egy darab méretkorlátozással védett, őshonos halfaj (csuka, balin, fogassüllő, kősüllő, garda, domolykó, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, paduc, márna, ponty, compó, harcsa, sebes pisztráng, menyhal), illetve amur tartható meg. Egész évben TILOS kifogni az őshonos nem fogható halfajokat (kecsege, széleskárász) és a védett halakat.

Az előbb fel nem sorolt halakból naponta 5 kg fogható ki.

Őshonos, fogható halfajok, fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi és éves kifogható darabszáma, vastag betűvel jelezve a megyei szövetség vizein az eltérő szabályozást. Vizeinken az amurra is alsó és felső méretkorlátozás van.

Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.
 
A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletbe foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében  az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes:

Csuka: kifogható legkisebb mérete 40 cm, 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

Süllő: kifogható legkisebb mérete 35 cm, 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

Ponty: A 70 cm feletti pontyot megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.

Dévérkeszeg: Az 50 cm feletti dévérkeszeget megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A 40 cm feletti dévérkeszeg nem tartható meg az ívási időben április 15-május 31-ig.

Amur: kifogható legkisebb mérete 50 cm, legnagyobb kifogható mérete 80 cm, az ennél nagyobb példányokat megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.

     Az amur beszámít a fogható egyéb halak közé, ezért az adott vízterületre érvényes horgászrend szerint maximált az elvihető egyéb hal tömeg vonatkozik rá is.

Jelölt halat megtartani TILOS! A jelölt hal adatait (hossza, súlya, a jel száma) és fotóját a Szövetséghez beküldő horgász jutalomban részesül.
 
A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS! A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton, a horgászat befejezése után köteles gyorsan és kíméletesen leölni, élő hal szállítása TILOS!
 
A darabszám korlátozással védett halakat a horgász a kifogás után,  ha azt azonnal vissza nem engedi,  a horgászat folytatása előtt, köteles a fogási naplóba beírni a kifogás idejének hónap, nap, óra, perc pontosságú feltüntetésével, a darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy a rekreációs célú halászat befejezését követően, a horgászhely vagy a halászhely elhagyása előtt kell  tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját, valamint a fogás dátumát.
 
A kifogott hal a vízparton más horgásznak nem adható át, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja ela horgászhelyről.
 
A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés TILOS), kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét.
 
TILOS a halat más horgász által fogott halakkal együtt közös szákban tartani.
 
A szerelék kizárólag bedobás útján juttatható be a vízbe. A területi jegyeken szereplő vízterületeken TILOS az etetőanyag, horog, szerelék behordása (csónakkal, gumimatracon, szörfdeszkán, úszva, stb.) és a horog, szerelék behúzása. Ez alól kivételt képez a 2 botos harcsás parti behúzás, amely során a szereléket partról dobva a horgászhellyel szemben, maximum az adott víz feléig szabad behúzni.
Áthúzás: víz felszín felett sem főzsinór, sem egyéb zsinór vagy vezető nem mehet.

Etetőbóját és etetőhajót használni kizárólag behúzós jeggyel lehet!
 
A csónakból, vízi járműről, vízi sporteszközökről történő horgászat a Szövetség kezelésében lévő vízterületeken „csónakos” kiegészítő jegy váltásával lehetséges. Ifjúsági horgász kiegészítő jeggyel rendelkező felnőtt horgász jelenlétében horgászhat csónakból, amennyiben az ifjúsági horgásszal nincs kiegészítő jeggyel rendelkező felnőtt, meg kell váltani a csónakos kiegészítő jegyet. Gyermek horgásznak nem kell csónakos jegyet váltani.
 
A csónak kikötésére használt eszközöket (karó, cölöp, stb.) a vízből a horgászat befejeztével a horgász köteles eltávolítani.
 
A csónakon a tulajdonos, üzemben tartó köteles jól láthatóan elhelyezni a nevét és lakcímét tartalmazó táblát.
 
Mozgó csónakból horgászni csak kézben tartott bottal lehet, a vontató (sleppelő) módszer TILOS!
 
A nyílt vízen és a parton a vízkezelő és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása nélkül stéget, egyéb műtárgyat létesíteni TILOS!
 
A vízen és a vízparton mások zavarása, túlzott zajkeltés minden formája TILOS! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
 
Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani!
 
Szemetes helyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, és a horgászat alatt keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetes horgászhelyen való horgászatért első esetben a fogási naplóba figyelmeztetést kap, második esetben a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül.
 
TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása!
 
A hallépcső kíméleti terület, ezért egész évben TILOS mindennemű horgászat a kialakított hallépcsőkben a betorkollásuk alatt és a kiágazásuk felett 50 méterrel.
 
Az ÉDUVIZIG állandó engedélyt adott ki a vagyonkezelésében álló töltéskoronákon kerékpárral, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, valamint állati vontatású járművel történő közlekedésre, továbbá keresztirányú közlekedésre a töltés rámpákon, amennyiben a közlekedő betartja a töltésközlekedés általános szabályait és feltételeit. A töltésen közlekedni kizárólag ezzel lehet. A sorompóval, vagy egyéb módon lezárt töltéskoronán az egy nyomon haladó jármű és gyalogos forgalom áthaladását biztosítják. Szakfeladatok ellátása vagy egyéb okból az ÉDUVIZIG lakossági használatból ideiglenesen vagy véglegesen kivonhat töltésszakaszokat, melyeken tilos közlekedni gyalogosan vagy bármilyen eszközzel. Egyes töltésszakaszokon jogszerűen kiváltott engedély birtokában, a meghatározott szabályok betartása mellett egyéb járművel is lehet közlekedni.
A Dunakiliti duzzasztó műhöz belépni csak az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott duzzasztó belépési engedéllyel lehet.

A Dunakiliti duzzasztómű al- és felvízén a duzzasztómű építményének szélétől számított 50 m hosszan horgászni és halászni a partról és csónakból is TILOS!
 
Közúti, vasúti hidak, kijelölt zsilipek tetejéről, valamint azon műtárgyakról, ahol az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a tartózkodást tiltja, horgászni és halászni TILOS!
 
Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a Szövetség vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a Szövetség az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendelhet el.
 
Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett.
 
A halőr felszólítására a csónakos horgász köteles a horgászatot befejezni és az ellenőrzés idejére kijönni a partra.
 
Akit a halgazdálkodási hatóság határozatában eltilt a horgászattól, annak a személynek a területi jegyét a Szövetség az eltiltása lejártát követően sem adja vissza. A büntetés lejárta után az adott évre új területi jegy nem váltható.
 
Akit horgászattal vagy halászattal kapcsolatos bűncselekmény miatt elmarasztal a Bíróság, vagy vele szemben elmarasztaló ügyészi intézkedés történik, a jogerőre emelkedést követően, 5 évig nem válthat területi jegyet a Szövetség kezelésében lévő vízterületekre.
 
Amennyiben a horgász csak a helyi horgászrend ellen vét, úgy a vétség súlyosságának függvényében bevonjuk a területi jegyét.
Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a megyei szövetség területi jegyeinek váltásától hosszabb időtartamra eltiltásra kerül. A halgazdálkodási hatóság által kiszabott büntetés mértékétől függetlenül, azt kiegészítve adható az eltiltás. Az alábbiakban tájékoztatás szintjén közöljük, hogy mely szabálytalanságot tekintjük kirívónak, illetve mely esetekben fogjuk alkalmazni a területi jegy váltásától való eltiltást. Ezen horgászrendi pont és az alább megnevezett szankciók célja, hogy a szabályokat nem tisztelő horgászok számára a korábbiakhoz képest nagyobb visszatartó erőt mutassunk fel.

III. Behúzásra és behordásra jogosító jegy (bojlis és harcsahorgászoknak) speciális szabályai

Ezzel a területi jeggyel őshonos halat és amurt elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

Ezen horgászjegy kizárólag ponty, amur és harcsa horgászatára jogosít, a jegyben leírt módon.

Ezen horgászjegy birtokában behúzós, behordós horgászatkor csónakos kiegészítő jegy nem szükséges.

Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett vízijármű), segítségével juttatja el a horgászhelyre. Úszva, vízbe gyalogolva behúzni TILOS és életveszélyes, szintén TILOS gumimatrac, szörfdeszka vagy egyéb kedvtelési célú vízijármű révén!

életévét be nem töltött ifjúsági horgász kizárólag felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.
Ezzel a területi jeggyel a horgász abban az esetben sem tarthat meg, illetve nem tarthat letárolva halat horgászhelyén, ha ezt egyéb, érvényes, adott vízterületre szóló horgászengedélye lehetővé tenné.

A behúzós jegy birtokában hal nem tárolható le semmilyen haltárolásra alkalmas eszközben/eszközzel. Kivéve a harcsázáshoz fogott csalihal, mely nem haladja meg a 40 cm-t és kizárólag őshonos egyéb, vagy idegenhonos egyéb hal lehet. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28.§ (17) szerint Idegenhonos élő csalihallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen lehet, ahol az idegenhonos hal kifogásra került. Maximálisan 5 db lehet a horgászhelyen személyenként.

Továbbá kivételt képez a fotózás és mérlegelés előkészítésének rövid ideje, mely alatt merítőhálóban vagy lebegő úszó mérlegelőben (nagyobb harcsa esetében rugalmas csillapítású harcsapányván) 15 percet nem meghaladó ideig vízben tartható a megfogott hal.

A kifogott halakat – esetleges mérlegelés és fotózás után – azonnal kíméletes módon vissza kell helyezni a vízbe.

Behúzós horgászatra biztonságos vízi közlekedésre alkalmas csónak használható, mely lehet merevtestű és felfújható egyaránt. Behúzós horgászjegy birtokában a horgász csónakból fáraszthat, csónakból etethet, csónakkal partra viheti esetleges mérlegelés és fotózás idejére zsákmányát.

Távirányítású etetőhajó használata szerelék behúzására és etetésre egyaránt engedélyezett.

A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS!
Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását.
b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.
A vízterületeken keresztirányú vízi forgalom zajlik. Ezt szem előtt tartva, a horgász kártérítési igénnyel nem élhet a Szövetséggel szemben, amennyiben a felszerelésében a vízi közlekedésből eredően bárminemű kára keletkezik.

A horgásznak – különös tekintettel a behúzós horgásznak – az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők) alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetőségét minimalizálni kell.

A leakadt végszereléket a behúzós horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az elakadás helyéhez a lehető legközelebb elvágni.

Békés hal horgászatra vonatkozó szabályok:

Kötelező felszerelések:

– Nagyméretű szövött hálójú merítőháló ún.”bojlis” vagy minimum 80*80 cm befoglaló méretű merev keretes merítőháló. (pl.kör alakú vagy egyéb sokszög)
– Minimum 3 cm-es aljvastagságú halkímélő matrac, mely oldalfalas, lehetőleg fedőponyvás vagy állványos pontybölcső.
– Sebfertőtlenítő.

A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat.
A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

Horgászhely megjelölésére, kizárólag elemmel/akkumulátorral működő világító bója használható, amely lehet dőlőbója, zsinóros úgynevezett H bója, vagy mélyvízi bója. A bójára rá kell írni a használója nevét, jól olvasható vízálló módon. Horgászonként maximum 2db elhelyezése engedélyezett.

Az elhelyezett bóját a horgászat befejezésekor köteles a horgász kivenni.

Csónak által elsodort vagy egyéb módon eltűnt bóját köteles a horgász a jegykiadó felé legkésőbb a horgászat befejezése után 24 órával írásban lejelenteni a későbbi szankciók elkerülésének érdekében.

PET palack és egyéb flakon, ballon stb. használata hely megjelölésére TILOS! Ha a horgászhelyre érkezve ilyet lát a horgász az előtte lévő vízterületen, köteles a jegykiadó felé jelenteni, és a legelső vízre szálláskor azt a vízből eltávolítani, ha indokolt fényképfelvétellel dokumentálni!

Textil és egyéb szalagok fényvisszaverő szalagok elhelyezése a fákon, bokrokon – beleértve a vízben állókat is – TILOS!

Zsinórsüllyesztő használata a botspicc előtti (parti horgászállás felőli) szakaszon kötelező.

A szerelék teljes mederszélességben húzható, de szerelék a víz felett nem mehet és a vízi közlekedést nem akadályozhatja. Szembe part elé húzás esetén sem zsinór, sem vezető/egyéb zsinór, semmilyen formában nem mehet vízfelszín felett a botspicctől számított maximum 10 m-es szakaszt leszámítva. Minden zsinórnak, minden esetben a vízfelszín alatt olyan mélységben kell lennie, ami biztonságos az esetleges keresztirányú csónakforgalomra nézve.

Parti horgászhelyet oldalirányban semmilyen esetben nem keresztezhet a zsinór víz alatt vezetve sem.

A csónakból történő fárasztást követően a fogott pontyot fotózás céljából a partra szállítani az alábbi módokon szabad:

A horogszabadítás után a pontyot a szákkal együtt a vízben hagyva szabad vontatni, olyan módon, hogy a hal feje a haladási irányba nézzen.
A horogszabadítás után a pontyot a szákból merev falú matracra fektetve és azt folyamatosan friss vízzel locsolva szabad szállítani.
A fenti módon partra juttatott pontyot gyors fotózás és esetleges mérlegelést követően haladéktalanul köteles a horgász kíméletesen visszaengedni a vízbe.

 Ha a behúzós jegyet váltott horgász a pontyon kívül más őshonos faj egyedét fárasztja ki csónakjából (pl: balin, csuka, süllő) a horogszabadítást követően azonnal köteles azt visszaengedni, az ilyen hal partra szállítása tilos!

A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében.

Harcsázás szabályai:

Kötelező felszerelések:

– 2×3 m es műanyag ponyva

– Gumi csillapítású harcsapányva

– Hosszú szárú horogszabadító fogó

Szájbilincs és vágóhorog használata TILOS!

A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) három darab horoggal horgászhat.

Zsinórsüllyesztő használata esetén lehet a szembe oldal elé horgászni.

Szembe part elé húzás esetén sem zsinór, sem vezető/egyéb zsinór, semmilyen formában nem mehet vízfelszín felett a botspicctől számított maximum 10 m-es szakaszt leszámítva. Minden zsinórnak, minden esetben a vízfelszín alatt olyan mélységben kell lennie, ami biztonságos az esetleges keresztirányú csónakforgalomra nézve.

Parti horgászhelyet oldalirányban semmilyen esetben nem keresztezhet a zsinór víz alatt vezetve sem.

Oldalirányban húzható a szerelék, abban az esetben, ha nincs a parton kialakított horgászhely. Oldalirányban húzva a ” Bójás ” módszer engedélyezett abban az esetben, ha a fő-és segédzsinór teljes hosszában – kivéve a  botspicctől számított maximum 20 m-es szakaszt – vízfelszín alatt halad, de parti horgászhelyet oldalirányban ebben az esetben sem keresztezhet a zsinór. A szerelék semmilyen ponton nem köthető ez esetben sem a lombozatba.

Szakadózsinór és feszítő “Spanner”, egyéb kötél semmilyen formában nem rögzíthető/köthető sem parton álló, sem vízben álló fához/bokorhoz.

Bója csak kereskedelmi forgalomban kapható harcsabója, vagy hajós bója lehet. PET palack, flakon és egyéb ballon használata TILOS! A bójára vízálló módon rá kell írni a használója nevét és a horgászat befejezésekor minden esetben el kell távolítani a vízből.

Elvesztése, elsodródása esetén, a horgászat befejezése után, 24 órán belül írásban be kell jelenteni, a későbbi szankciók elkerülése érdekében.

Harcsázáshoz fogott csalihal (mely egyéb őshonos vagy egyéb idegenhonos hal lehet)  mérete nem haladhatja meg a 40 cm-t. Maximálisan 5 db lehet a horgászhelyen letárolva személyenként. A csalihalakat élő állapotban (5 db-ot nem meghaladó mennyiségben személyenként) szállíthatja a horgász arra alkalmas tároló edényben.

A területi jegy az alábbi vízterületre érvényes:

Duna folyam (1850-1770,3 fkm) 08-032-1-1 az országhatártól a komáromi vasúti hídig, szélességben a sodorvonalig (a hajózási út tengelye). Ide értve a Gönyűi, Véneki és a Nagybajcsi mellékágrendszereket, kivéve a Koppánymonostori ág.
A vízkezelő adatai
Kezelő: Sporthorgász Egyesületek Gy-M-S megyei Szöv.
Kezelő telefonszáma: 06 96 524-988
Kezelő honlap címe: horgszovgyor.hu

Tudsz még többet erről horgászvízről? Itt elküldheted!

1 hozzászólás

Hozzászólások

2020. 02. 11. 22:47
Ki a jelenlegi vízkezelő, és mik az idei (2020) jegyárak?

A klubtagok által regisztrált fogások

Bejelentés ideje Halfaj Tömeg (kg) Hossz (cm) Időpont Módszer Csali  
2009.10.13. kárász 4.00 22.00 2009.09.10. úszózás giliszta Részletek
2008.03.08. harcsa 12.00 2.00 2007.09.18. fenekezés csalihal Részletek
2008.04.07. harcsa 14.00 97.00 2006.06.08. fenekezés halszelet Részletek
2009.10.15. ponty 5.24 68.00 2009.07.09. fenekezés kukorica Részletek
2010.01.10. márna 5.00 50.00 2009.08.25. fenekezés villantó Részletek
2010.07.31. ponty 0.00 31.00 2009.08.16. fenekezés kukorica Részletek
2011.02.27. márna 3.00 0.00 2006.10.06. fenekezés csonti Részletek
2011.03.06. márna 0.00 0.00 2009.07.12. fenekezés giliszta Részletek
2012.01.31. süllő 1.00 37.00 2011.01.15. fenekezés giliszta Részletek
2012.01.31. süllő 1.00 38.00 2011.01.17. fenekezés halszelet Részletek
2016.04.06. süllő 9.49 104.00 2014.07.04. fenekezés halszelet Részletek
2016.04.06. márna 5.13 88.00 2013.08.22. fenekezés csonti Részletek
2017.09.12. süllő 9.00 104.00 2014.07.04. fenekezés csalihal Részletek
2009.09.23. harcsa 45.00 467.00 2009.02.12. pergetés villantó Részletek
2009.11.04. balin 3.40 57.00 2009.08.22. pergetés wobbler Részletek
2009.11.21. csuka 4.00 0.00 2009.09.30. pergetés wobbler Részletek
2009.11.21. csuka 3.00 0.00 2009.09.30. pergetés wobbler Részletek
2010.07.31. balin 1.00 49.00 2009.07.14. pergetés villantó Részletek