Horgász szabályok

Tilalmi idők és méretkorlátozások Horgászati tilalmak Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról Nem horgászható halfajok és víziállatok Szabályváltozások 2014-ben 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról Mennyit kell az állami horgászjegyért fizetni? Milyen okmányokat kell magánál tartania a horgásznak a horgászat megkezdésekor? Állam horgászjegy birtokában milyen eszközöket használhatok a jogszabályok szerint? Meddig kell leadni a horgásznak a fogási naplót? Válthatok horgászjegyet ha elfelejtettem leadni az előző évi fogási naplómat? Mi számít halfogásra alkalmas horgászkészségnek? Használható spiccbot két darab már használatban lévő felszerelés mellett? Mi jelent, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterület? A területi jegyen mit kell feltüntetni? Mi a különbség a halászati őr és a társadalmi halőr között? Ki lehet társadalmi halőr? A társadalmi halászati őr elveheti a horgászatra jogosító okmányaimat? Megtarthatom a pergetés közben véletlenül kívülről akasztott halat? Megtarthatom a halat ha tilalmi időben fogtam és elpusztult a horogtól való megszabadítás miatt? A gyerekeknek meddig lehet díjmentes a horgászjegyet váltani? A 14. életévét be nem töltött gyermek horgászjegyének váltásakor ki kell tölteni a nyilatkozatot? Melyek az invazív halfajok? Méretkorlátozás menyhalra! Mi az a tiltott gereblyézés?

Nem horgászható halfajok és víziállatok

Magyarországon a halászati-horgászati törvény védi a veszélyeztetett honos halfajokat. Ezeknek a fajtáknak a horgászata egész évben tilos. A véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás elõtt átvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élõhelyére. Amennyiben a védett faj egyede ismét horogra kerül a horgászást be kell fejezni. Védett a hüllõk, kétéltûek (békák) valamennyi faja is.

A széles kárász, a kecsege és a vágó dubrincs fogási tilalom alá került 2014 január 1-től, amely tiltás alól az egyes vizek kezelője felmentést kérhet a Halgazdálkodási Hatóságtól.

A Halgazdálkodási Hatóság nem adhat felmentést március 01. - május 31. közötti időszakra és az 50cm -nél kisebb kecsegékre, valamint a 20cm-nél kisebb méretű széles kárászokra, és a darabszám-korlátozást ezen fajokra is vonatkoztatni kell!
Védett halaink Tudományos (latin) név Megjegyzés
Állas küsz Chalcalburnus chalcoides
Botos kölönte Cottus gobio
Cifra kölönte Cottus poecilopus
Dunai galóca Hucho hucho Fokozottan védett!
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri
Felpillantó küllõ Gobio uranoscopus Fokozottan védett!
Fenékjáró küllõ Gobio gibio
Fürge cselle Phoxinus phoxinus
Gyöngyös koncér Rutilus frisii
Halványfoltú küllõ Gobio albipinnatus
Homoki küllõ Gobio kessleri Fokozottan védett!
Kecsege Acipenser ruthenus
Kövicsík Noemacheilus barbatulus
Kurta baing Leucaspius delineatus
Lápi póc Umbra krameri Fokozottan védett!
Leánykoncér Rutilis pigus
NyúldomolykóLeuciscus leuciscus
Magyar bucó Zingel zingel Fokozottan védett!
Német bucó Zingel streber Fokozottan védett!
Petényi (magyar) márna Barbus meridionalis (peloponnesius) Fokozottan védett!
Pénzes pér Thymallus thymallus
Réti csík Misgurnus fossilis
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetze
Sima tok Acipenser nudiventris
Sõregtok Acipenser stellatus
Sujtásos küsz Albunoides bipunctatus
Széles durbincs Gymnocephalus balon
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
Széles kárász Carassius carassius
Tarka géb Proterorhinus marmoratus
Törpecsík Sabanajewia aurata
Vágó durbincs Gymnocephalus cernuus
Vágócsík Cobitis teania
Vágótok Acipenser gueldenstaedti
Vaskos csabak Leuciscus souffia
Viza Huso huso
Körszájúak
Dunai ingola Eudontomyzon mariae Fokozottan védett!
Tiszai ingola (erdélyi ingola) Eudontomyzon danfordi Fokozottan védett!
Piócák
Orvosi pióca Hirudo medicinalis
Magyar nadály Hirudo verbana
Rákok
Folyami rák Astacus astacus
Kecskerák Astacus leptodactylus
Kövi rák Austropotamobius torrentium

0 hozzászólás

Hozzászólások