Horgász szabályok

Tilalmi idők és méretkorlátozások Horgászati tilalmak Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról Nem horgászható halfajok és víziállatok Szabályváltozások 2014-ben 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról Mennyit kell az állami horgászjegyért fizetni? Milyen okmányokat kell magánál tartania a horgásznak a horgászat megkezdésekor? Állam horgászjegy birtokában milyen eszközöket használhatok a jogszabályok szerint? Meddig kell leadni a horgásznak a fogási naplót? Válthatok horgászjegyet ha elfelejtettem leadni az előző évi fogási naplómat? Mi számít halfogásra alkalmas horgászkészségnek? Használható spiccbot két darab már használatban lévő felszerelés mellett? Mi jelent, hogy nyilvántartott halgazdálkodási vízterület? A területi jegyen mit kell feltüntetni? Mi a különbség a halászati őr és a társadalmi halőr között? Ki lehet társadalmi halőr? A társadalmi halászati őr elveheti a horgászatra jogosító okmányaimat? Megtarthatom a pergetés közben véletlenül kívülről akasztott halat? Megtarthatom a halat ha tilalmi időben fogtam és elpusztult a horogtól való megszabadítás miatt? A gyerekeknek meddig lehet díjmentes a horgászjegyet váltani? A 14. életévét be nem töltött gyermek horgászjegyének váltásakor ki kell tölteni a nyilatkozatot? Melyek az invazív halfajok? Méretkorlátozás menyhalra! Mi az a tiltott gereblyézés?

Behúzós, (behordós) horgászat szabályai a Balatonon

A Balatonra általános éves területi jegyet vagy behúzós heti területi jegyet váltott horgász köteles betartani a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 23. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Balatoni Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzós (bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a tó különleges természeti értékkel bíró nagytestű pontyállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a nagy pontyok elvándorlását, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.

A 2015. esztendőt ezen szabályzat és a balatoni behúzós horgászat próbaévének tekintjük, kérjük a Kedves Horgásztársakat, hogy ennek megfelelően tegyenek meg mindent, hogy a helyi horgászokkal kerüljék a konfrontációt, mutassanak példát, amin keresztül mindenki számára látható lesz a behúzós (bojlis) horgászat sportszerűsége.

1. Általános rendelkezések:

1.1. A behúzós (behordós) horgászat célja a békés halak kifogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.

1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre úgy, hogy ezt követően a parton vagy a parttal összeköttetésben lévő stégen vár kapásra. Nem tekintendő behúzásnak, behordásnak a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat.

1.3. A fenti elv alapján a behúzós horgász jeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).

1.4. Behúzós horgászatra területileg három esetben van lehetőség:

1.4.1. Vízparti ingatlant birtokló vagy üzemeltető szervezetek (pl.: kempingek, önkormányzatok) a saját partszakaszukon kijelölhetnek behúzós horgászhelyet, amelyekre a horgaszjegy.hu főoldaláról elérhető helyfoglalásos rendszerében lehet időpontot foglalni. A foglalás rendszere itt teljesen nyílt, bárki számára elérhető.

1.4.2. A vízparti ingatlantulajdonosok, amennyiben saját telkükön behúzós módszerrel szeretnének horgászni, a szükséges jegy birtokában megtehetik azt, de bejelentési kötelezettségük van. A bejelentést a horgaszjegy.hu főoldaláról elérhető bejelentő felületen kell megtenni a horgászhely pontos megnevezésével (utca, házszám), gps koordinátával és a horgászni kívánt időszak megjelölésével. A helyet kiadhatják vendégeik számára is, de a bejelentési kötelezettségért, valamint, hogy a vendégek rendelkezzenek a szükséges területi jeggyel, minden esetben az ingatlan tulajdonosa (a behúzós hely regisztrálója) is felel. Amennyiben szabályszegés történik, a szabálytalankodó ellen eljárunk és a továbbiakban a helyen nem engedélyezzük a behúzós horgászatot. Ezen helyek foglalása – a tulajdonos szándéka szerint – elsősorban privát jellegű, de lehet akár az előző pont szerinti nyílt rendszer része is. A behúzós horgászatra regisztrált vízparti ingatlantulajdonos a szükséges jegy kiváltásával és a fentebb megjelölt bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzést végző személyek előzetes egyeztetést követően a parti ingatlanon keresztül is megközelíthessék a horgászhelyét.

1.4.3. Ateljesenszabadvízpartiközterületekenisvanlehetőségbehúzóshorgászatra a fürdési szezonon kívül. Itt fontos, hogy a helyeket a horgász nem előre foglalja le. A korábban is meglévő etika szerint bárki leülhet egy szabad partszakaszon horgászni. De onnantól kezdve, hogy leült, más horgász már nem tudja a helyet elfoglalni, csak ha befejezte a horgászatot. A behúzós horgászat helyének és idejének bejelentési kötelezettsége itt is fennáll az előző pontban leírtak szerint, de csak a hely elfoglalását követően. Természetesen ezeken a helyeken a horgász a felelős, hogy megfeleljen a köztisztasági, higiéniai előírásoknak. A területen való életvitelszerű tartózkodás (sátorozás, egyéb szabadban alvás) lehetőségeiről a közterület fenntartójától kell tájékozódni és az általa megszabott feltételeket be kell tartani.

1.5. A behúzós horgászat a szabad vízparti közterületeken (nyílt strandokon) jégvesztétől május 31.-ig, illetve szeptember 15.-től jégbeálltáig 00:00-24:00 óráig engedélyezett.

1.6. Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum három jövőbe mutató, érvényes foglalása lehet!

1.7. Adott foglalás időtartama, megszakítás nélkül maximum 14 naptári nap lehet.
A behúzós horgászat helyfoglalása akkor válik érvényessé, ha a horgász a horgászat megkezdése előtt bejelentkezik a rendszerbe. A bejelentkezést hetente el kell végezni.

1.8. A kijelölt partszakaszokon érvényes általános területi jeggyel, foglalás nélkül kizárólag az általános horgászrendben meghatározott horgászmódszerekkel engedélyezett a horgászat. Abban az esetben, ha az adott helyre érvényes foglalással rendelkező horgász érkezik, az ott horgászó(k) köteles(ek) átadni a horgászhelyet.

1.9. A lefoglalt horgászhelyhez tartozó területen az érvényes foglalás idejére sátor felállítása, vagy lakókocsi telepítése engedélyezett, amennyiben a terület tulajdonosa/fenntartója ahhoz hozzájárul.

1.10. Bejelentkezett helyfoglalással, behúzós (heti vagy éves) horgászjeggyel horgászó a helyfoglalás időtartama alatt (egy hét) napi két (2) darab, összesen legfeljebb öt (5) darab, öt (5) kg alatti őshonos halat tarthat meg saját fogyasztás céljából.

1.11. Behúzós horgászhelyen helyfoglalással, behúzós heti horgászjeggyel horgászó akkor sem tarthat meg 5 kg feletti őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.

1.12. A hatályos Hhvtv. értelmében a megfogott, nem őshonos halfajokat nem szabad visszaengedni a Balatonba. Amennyiben ilyen hal (amur) kerül horogra, és azt a horgász nem kívánja megtartani, jelezze Társaságunk felé (+36303503333), gondoskodunk annak elszállításáról.

2. A behúzós horgászat szabályai:

2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horoggal horgászhat. A hajszálelőkés, élettelen csali-felkínálása kötelező irányelv.

2.2. Fonott főzsinórok használata tilos! Fonott (kagylóálló) előtétzsinór maximálisan 20 méteres hosszúságban használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható!

2.3. Halradar használata a Hhvtv. szabályozása szerint engedélyezett.

2.4. Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.

2.5. Horgászni kizárólag a foglaláshoz tartozó, kijelölt horgászhelyen belül lehet.

2.6. A felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be, oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.

2.7. Horgászonként 2 db dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani!

2.8. A dőlőbója körül 40 méteres sugarú körben, illetve a bója és a part által határolt 80 méter széles területen csak az adott helyen érvényes engedéllyel és foglalással rendelkező horgász tartózkodhat, illetve bárki más, az adott horgász beleegyezésével.

2.9. A felszerelés bejuttatása partról történő bedobással, vízbe gyaloglós behordással, etetőhajóval vagy csónakkal történő behordással történhet.

2.10. A felszerelés bejuttatásának maximális távolsága a horgászhely partvonalától mért 350 méter.

2.11. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely jelzi a kapást – a következő esetekben is:
a. a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik a kijelölt
horgászhelyen
b. a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése,
vagy a horgászhely etetése

3. A kíméletes bánásmód szabályai:

3.1. 5 kg feletti őshonos halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik!

3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a kifogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!

3.3. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:
• Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült nagyméretű pontymatrac (A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac használata kötelező!)
• Sűrű szövésű, min. 90 x 90 cm-es merítőháló

3.4. A kifogott halak megjelölése, csonkítása TILOS! A horgász gondatlanságából adódó halpusztulás esetén a vízterület kezelője kártérítési igénnyel élhet az elpusztult hal értékében.

A kifogott halat kizárólag a Társaság arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi kifogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.

Forrás: balatonihal.hu

0 hozzászólás

Hozzászólások