Saját ku­tyája okozta a bal­ese­tet: a Rá­bába haj­tott au­tó­já­val a hor­gász

Sze­mé­lyi sé­rü­lés sze­ren­csére nem tör­tént, de a sze­mély­au­tót úgy kel­lett ki­men­teni a víz­ből. Nem lett volna baj, ha nem sza­lad el a kutya.

0 hozzászólás

Hozzászólások