Megújítják a Szolnok tartalék ivóvízbázisául szolgáló Alcsi-Holt-Tiszát

Európai uniós támogatásból, közel 400 millió forint ráfordításával megújítják a Szolnok tartalék ivóvízbázisául szolgáló Alcsi-Holt-Tiszát. A jövõ év tavaszán kezdõdõ és az év végén záruló projekt támogatási szerzõdését már aláírták, megvalósítása után a holtág ismét maradéktalanul el tudja látni sokrétû feladatát hosszú távon, és vízminõsége is megfelel majd a kor követelményeinek - közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetõje az MTI-vel.

A Tisza medrének átvágásával 1857-ben létrejött holtág megújítását az indokolja, hogy veszélybe került alapvetõ rendeltetése, a tartalék ivóvízbázis funkció, valamint a belvíz befogadása, az öntözõvíz biztosítása, a horgász-, rekreációs és sport célok kielégítése. Sokrétû szerepkörének a jövõben csak akkor képes maradéktalanul megfelelni a holtág, ha töltõ- és leürítõ rendszerének rekonstrukciója elkészül, és stabilizálják a megcsúszott partszakaszokat - mondta Lovas Attila.

A szakember magyarázata szerint a 14 kilométer hosszú, 105 méter széles, 4,5 millió köbméter víz befogadására alkalmas Alcsi-Holt-Tisza vízkészlete a csapadékon kívül - a tiszai vízállás függvényében - különbözõ mûszaki megoldásokkal biztosítható. Leürítésre két lehetõség adódik: amennyiben az Tisza vízállása alacsony, az Alcsi fedett csatorna és zsilip révén gravitációsan, ha pedig az Tisza vízállása magas, akkor az Alcsi szivattyútelepen keresztül történõ átemeléssel.

Az elmaradt felújítások miatt az aszályos idõszakokban a meglévõ gravitációs vízpótló útvonal már nem biztosította a nyári üzemvízszint tartását, a friss víz utánpótlását, így vízminõségi kárelhárítás keretében azonnali lokális beavatkozásokat kellett elvégezni. Ezek eredményeként sikerült a vízszállító képességet ötszörösére növelni, ami azonban a tartalék vízbázis vízkivételi kapacitásától elmarad. További gond, hogy az elmúlt évtizedek alatt vize jelentõsen feliszapolódott, és a környezõ mezõgazdasági területekrõl nagy mennyiségû szerves anyag került bele. Ezért indokolt a mûtárgyak kézi iszaptalanítása, illetve környékük és a Kengyeli fõcsatorna gépi kotrása.

Az Alcsi-Holt-Tisza belvíz-revitalizációja elnevezésû, 397 millió forint összköltségû projekt keretében a fejlesztés kiterjed a tiszai vízbevezetés és vízoldali zsilip, valamint a mentett oldali zsilip és ellennyomó medence felújítására, az Alcsi fedett csatorna polimer betonnal való bélelésére, az Alcsi szivattyútelep és a rávezetõ csatorna felújítására, a vízpótló útvonal rekonstrukciójára, továbbá partbiztosítási és partrendezési munkálatokra.

0 hozzászólás

Hozzászólások