Õs-Dráva program

A dél-baranyai Ormánság felemelkedését célzó Õs-Dráva program megvalósítását segíti az a konzorciumi megállapodás, amelyet a projektben érdekelt szervezetek vezetõ képviselõi kötöttek csütörtökön Pécsen.

Az együttmûködés keretében a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a megyei munkaügyi központ, a Duna-Dráva Nemzeti Park, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Dél-Baranyáért Alapítvány közösen dolgozik a program pályázati és beruházási munkáinak összehangolásán.

Az Õs-Dráva a fenntartható vidékfejlesztés 45 ezer hektárt és 36 települést érintõ hazai mintaprogramja. Ennek keretében 25 milliárd forintból, fõként pályázati forrásból egy úgynevezett vízkormányzási rendszer kialakításával visszaállítják eredeti állapotába a 150 évvel ezelõtt szabályozott Dráva környezetét.

A Dráva-meder által határolt Õs-Dráva térségében revitalizálják a holtágakat, tavakat, vizes élõhelyeket, amelyek közelében az ökoturizmus, a horgászat, a mezõgazdaság, a feldolgozóipar fellendülését várják.

A kivitelezés során a még hasznosítatlan folyó vizének egy részét szabályozottan, vízpótló árokhálózatokon keresztül tavakhoz, holtágakhoz, öntözendõ területekhez juttatják, a természetes eredetû lefolyásból származó vizet visszatartják, tárolják, ebbõl oldanák meg az agrárterületek öntözését.

A tervek szerint a munkába a közmunkaprogramok résztvevõi is bekapcsolódnak. Ez növelheti összetartozásukat, fenntarthatóvá teszi a projektet és további munkahelyeket generál.

Szakemberek úgy vélik: az Õs-Dráva program fejlesztései hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a lakosság minél több piacképes terméket állítson elõ, biztosítva megélhetését, fokozva jövedelemtermelõ képességét.

Tiffán Zsolt, a Baranya Megyei Közgyûlés fideszes elnöke a dokumentum aláírásával egybekötött sajtótájékoztatón azt mondta: az intézmények átadását követõen a baranyai az elsõk között van a megyei önkormányzatok tekintetében, amely konkrét területfejlesztési programba kezdett. Szavai szerint a megyei önkormányzat vezette konzorciummal az Õs-Dráva tervezése, irányítása hatékonyabb lesz.

Hangsúlyozta: a beruházás sikeres megvalósítása kiemelten fontos, mert a Magyarország legszegényebb térségei közé sorolt Ormánság száz éves elmaradásban van más területekhez képest. A munkanélküliség és az elvándorlás is sújtja, az életet sokszor a kilátástalanság jellemzi, ezen pedig változtatni kell.

Hargitai János megyei kormánymegbízott örömének adott hangot, hogy a program tavaly év végén elindult, de felhívta a figyelmet arra, hogy még további forrásokat kell mellé rendelni a térség fejlesztése érdekében. Hangoztatta: személy szerint elégedett lenne, ha 10 év távlatában azt látná, hogy egy olyan mintaértékû fejlesztés indult el, amely érdemben javítja az ott lakók életminõségét.

Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója a beruházás állásáról elmondta, hogy még tartanak, de tavasszal befejezõdnek az elsõ négy drávai mellékág megnyitására tavaly kezdõdött munkálatok.

MTI

0 hozzászólás

Hozzászólások