Horgász.hu apróhirdetésekre vonatkozó szabályzata

A Horgász.hu internetes portál, kimondottan ügyel, és tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és, hogy a Honlapokon megjelenõ tartalom megfeleljen a jogszabályi elõírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Az általunk megjelentetett hirdetésekben, nem szerepelhet olyan tartalom amely:

 • nem a horgászattal kapcsolatos;
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • szerzõi jogokat (különösen jogvédett termékek - CD, DVD, VHS - másolatai), személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erõszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • félelemérzetet kelt;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elõsegítõ anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minõsül;
 • olyan áruk reklámozása, amelyek elõállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelõny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehetõ adóelõny vonatkozásában másként félrevezetõ, megtévesztõ;

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Horgász.hu csupán közvetítõ szerepet tölt be a felhasználó és az apróhirdetési oldalak között, abból a célból hogy a hirdetések feladását megkönnyítse.

FIGYELEM! A Horgász.hu elsõdlegesen ügyel a honlapon szereplõ apróhirdetési oldalak szabályainak betartására. Így, nem alkalmazható tömeges hirdetések feladására, vagy egyéb a hatályos reklámozási jogszabályokat sértõ tevékenységre! Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Horgász.hu oldalán felsorolt hirdetési portálokra EGYEDI hirdetési feltételek vonatkoznak, melyek minden esetben megtalálhatóak a vonatkozó portál hirdetési feltételeinél. Ezeket a hirdetési feltételeket a felhasználó KÖTELES betartani, a hirdetés(ek) kritériumainak MINDENBEN MEG KELL FELELNI a hatályos reklámozási jogszabályoknak. Ezek ellenõrzése és betartása minden esetben a felhasználó kötelessége!

Továbbá tilos:

 • a címekbe honlap linket vagy e-mail címet elhelyezni,
 • ugyanazt a hirdetést többször feladni
 • CSUPA NAGYBETÛKKEL ÍRNI.
 • Kiadó vagy eladó ingatlant hirdetni (vendéglátók szállásadók regisztrációja ITT)

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Horgász.hu-n elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelõsséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Horgász.hu-n elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmát az üzemeltetõ megváltoztathatja, átalakíthatja olyan formára ami megfelel az apróhirdetési portálok egyedi követelményeinek. Ezen változtatások, átalakítások kapcsán keletkezett károkért az üzemeltetõ semmilyen felelõsséggel nem tartozik!

A Horgász.hu-ra feltöltött képeket az üzemeltetõ vízjellel láthatja el.

A Horgász.hu nem köteles ellenõrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Horgász.hu nem vállal felelõsséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelõségéért, illetve a jogszabályba ütközõ tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elõzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkezõ szüneteltetésébõl sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a mûködés teljes leállításából, változásokból eredõ esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethetõ hibákért, károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételébõl eredõ esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • Az apróhirdetési részleg esetleges leállásáért, szüneteléséért vagy megszûnéséért.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Horgász.hu a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetõvé vagy elérhetõvé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Horgász.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, és a portálon található apróhirdetések érdekeit elsõdlegesen szem elõtt tartsa.

A Horgász.hu fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, elõzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körû megszüntetésére. A Horgász.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelõsségére használja.

A Felhasználó ezek a pontokat elfogadja, és a regisztrációval/hirdetés feladással tudomásul veszi!

Tovább a hirdetés feladásához

0 hozzászólás

Hozzászólások