Innovatív környezettudatos fejlesztések indokoltsága Babatvölgyben

Az emberi civilizáció tevékenysége során Földünkön rohamosan csökkennek a természetes élõhelyek, ez különösen igaz Európára. Az egyre gyorsabb tempóban pusztuló természeti környezet megóvása érdekében egyre nagyobb jelentõséget kapnak a nemzeti parkok és azok szakszerû mûködése, mûködtetése, innovatív fejlesztési irányai. Ezen védett területek a természettõl egyre távolabb került civilizált ember szellemi és testi kikapcsolódását éppúgy szolgálják, mint a biológiai ismeretszerzést, oktatást és tudományos kutatást.

0 hozzászólás

Hozzászólások